Wtorek 18 czerwca 2019

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Starostwo Powiatowe w  Bełchatowie informuje, iż powiat bełchatowski został zakwalifikowany do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”, organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program zawiera kilka obszarów, w których można starać się o pieniądze na konkretne zadania. Termin składania dokumentów w bełchatowskim starostwie upływa 8 lutego. 
zdjęcie
Obszary programu, które będą realizowane w 2019 roku:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej;
obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Procedury realizacji programu oraz wnioski dostępne są stronie www.pfron.org.pl.
Wnioski w obszarach B, C, D, G wraz z załącznikami można składać w nieprzekraczalnym  terminie do 8 lutego 2019 roku w Wydziale Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. 

 
Łukasz Borowski
Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Strategii i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie
← powrót