Komunikat
  • Od 1 kwietnia obowiązują nowe rachunki bankowe dla opłat związanych z zadaniami wykonywanymi przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz jego jednostki organizacyjne. ∗
Czwartek 15 kwietnia 2021

Zarządzenie 7/2021 Starosty Bełchatowskiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie przeznaczenia do  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykaznieruchomościbędących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
zarządzenie 7-2021 (pdf) 0.06mb (Pobrań: 29)
wykaz 7-2021 (pdf) 0.07mb (Pobrań: 12)
← powrót