Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

„Cyfrowy Powiat”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Powiat Bełchatowski w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” otrzymał dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł.
logo CP
Konkurs „Cyfrowy Powiat” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez zakup sprzętu IT.
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na doposażenie Powiatu i naszej jednostki podległej tj. ZSP nr 2 na doposażenie pracowni komputerowej w szkole. Zakupiony zostanie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i systemem operacyjnym. W ramach projektu zostanie zakupiony również system operacyjny, urządzenia wielofunkcyjne, skaner dokumentów niestandardowych, a także podpisy elektroniczne. W zakresie poprawy bezpieczeństwa systemów informatycznych zakupiona zostanie aktualizacji oprogramowania narzędziowego wraz ze wsparciem technicznym do zarządzania zasobami sieciowymi i procesami IT - IT Manager.
Realizację projektu zaplanowano na 2022-2023 rok, jednak nie później niż do 31.10.2023 r.

Strona projektu: Cyfrowy Powiat - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)← powrót