Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Dostępny samorząd

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Powiat Bełchatowski pozyskał grant w wysokości 208 330,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd-granty” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
FE_POWER_poziom_pl-1_rgb
Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego JST dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami.

W ramach grantu planuje się m.in.:
- budowę pochylni i przebudowę schodów do budynku wchodzącego w skład Powiatu Bełchatowskiego przy ulicy Czaplineckiej 96,
- zakup oznakowania dla lepszego poruszania się po budynku Starostwa w Bełchatowie osobom z niepełnosprawnościami (wypukłe ścieżki dla osób niewidomych)
- zakup sprzętu do obsługi osób z niepełnosprawnościami (pętle indukcyjne, tyflomapy oraz tablet).

Całkowita wartość projektu 250 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE 175 580,52 zł
Dofinansowanie z dotacji celowej 32 749,48 zł
Realizacja zadania przewidziana jest na 2022-2023 rok, nie później jednak niż do 30.06.2023 roku.


Zespół ds. Strategii
← powrót