Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

"Energetyk" europejski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Projekt  „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Projekt  „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

- Człowiek – najlepsza inwestycja -

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wcześniejsze edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, dlatego projekt jest kontynuowany.

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące kursy kwalifikacyjne:

A) kurs kierowców operatorów wózków jezdniowych

W ramach kursu zrealizowanych zostanie 15 godzin zajęć praktycznych i 45 godzin teorii. Celem zajęć jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do samodzielnego operowania wózkami jezdniowymi o napędzie elektrycznym. Na zakończenie odbędzie się egzamin przeprowadzony przed Komisją Dozoru Technicznego. Uczestnik po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie dla kierowcy operatora wózków jezdniowych wg wzoru MEN

B) kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E”

W ramach kursu zrealizowanych zostanie 12 godzin zajęć praktycznych i 48 godzin teorii prowadzonych zgodnie z programem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminów na uzyskanie świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Na zakończenie odbędzie się egzamin przeprowadzony zgodnie z procedurami Stowarzyszenia przed Komisją SEP w Piotrkowie Tryb. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzyma uprawnienia zawodowe SEP do obsługi urządzeń elektrycznych do 1 kV.
 

C) kurs spawania blach i rur metodą MAG 135


W ramach kursu realizowanych będzie 160 godzin zajęć praktyki i 40 godzin teorii prowadzonych zgodnie z programem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Program kursu odpowiada aktualnym wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” wsparciem obejmie 108 uczniów (po 36 uczestników każdego z kursów). W procesie rekrutacji pod uwagę brane będą następujące kryteria:


- niski dochód na jednego członka rodziny potwierdzony odpowiednimi zaświadczeniami z miejsca pracy rodziców/opiekunów;


- miejsce zamieszkania ucznia (pierwszeństwo mają uczniowie mieszkający w odległości większej niż 10 km od szkoły);


- średnia ocen powyżej 4,0 z semestru poprzedzającego udział w projekcie.

 

W ramach projektu utworzony zostanie Szkolny Ośrodek Kariery. Zajęcia dla grup poprowadzi doradca zawodowy. Dodatkowo uczestnicy projektu będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.


Zajęcia każdego z kursów odbywać się będą od poniedziałku do piątku po lekcjach. Wszystkie zajęcia kursów, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, będą odbywały się na terenie miasta Bełchatowa. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie pełnoletni.

 

ZACHĄCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE KOBIETY.

 

 

Biuro projektu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 96; 97 – 400 Bełchatów
 

tel. /044/ 632-31-56, fax. /044/ 632-31-56

 

www.zsp3belchatow.pl (zakładka – Projekty unijne).

← powrót