Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Kolejne zajęcia w szkołach za pieniądze z UE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =

Projekt „Profesjonalnie przygotowani uczniowie szkół zawodowych – kluczem wejścia na lokalny rynek pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Człowiek – najlepsza inwestycja -

KOLEJNE ZAJĄCIA DODATKOWE W SZKOŁACH FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

5 marca w trzech szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Bełchatowski rozpoczęły się zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Profesjonalnie przygotowani uczniowie szkół zawodowych – kluczem wejścia na lokalny rynek pracy”. Na zadanie to Powiat otrzymał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie na kwotę 392.738,42 zł. Wartość całego projektu wynosi 450.130,00 zł, w tym 57.391,58 zł stanowi wkład własny z budżetu powiatu. Okres realizacji projektu od 01.12.2011 do 31.08.2013 r. Głównym celem jest tu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów szkół zawodowych. Wsparciem są objęte trzy szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Bełchatowskiego tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 390 uczniów, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – 330 uczniów, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 40 uczniów. Razem 760 uczniów.

W ramach realizacji projektu będą odbywać się zajęcia dodatkowe z: 

1) przedmiotów zawodowych dla:
     − ZSP Nr 3: budownictwo, elektronika, elektryka, mechanika, górnictwo odkrywkowe,
         informatyka, teleinformatyka,
     − dla ZSP Nr 4: hotelarstwo, ekonomia, fryzjerstwo, żywienie i gospodarstwo domowe,
         logistyka,
     − dla SOSW: żywienie i gospodarstwo domowe, komputerowy skład tekstu z elementami AUTO CAD.
2) przedmiotów ogólnych: w każdej szkole odbywać się będą zajęcia z języka polskiego, języka niemieckiego (oprócz SOSW), języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, zajęcia sportowe.

Dodatkowo przewidziane są zajęcia z doradcą zawodowym oraz praktyki zawodowe. Ogólna ilość godzin zajęć pozalekcyjnych – 6 656 oraz zajęć praktycznych- 11 250.

Realizator projektu: Powiat Bełchatowski

Adres biura projektu: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96, pok. 4, tel. /44/ 733-66-06, fax. /44/733-66-01, www.powiat-belchatowski.pl (zakładka- Fundusze UE i inne).

← powrót