Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Komisja Rekrutacyjna wytypowała uczestników projektu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =

Projekt  „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  - Człowiek – najlepsza inwestycja -

 W dniu 03.10.2012 r. w Zespole Szkól Pandgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie, w związku  realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej, której celem było wyłonienie 30 Uczestników Projektu.  

W skład Komisji Rekrutacyjnej weszli przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz ZSP nr 3 w Bełchatowie, w tym: dyrektor, nauczyciele i pedagog szkolny.

Do ww. projektu zgłosiło się dokładnie 30 uczestniczek/uczestników. Mimo to, komisja wnikliwie przeanalizowała każdy ze złożonych formularzy pod względem zgodności załączonych dokumentów, jak również kryteriów określonych we wniosku o dofinansowanie.

Prace komisji zakończyły się sporządzeniem listy osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Lista ta została wywieszona na tablicy ogłoszeń w ZSP nr 3, dodatkowo nauczyciele zobligowani zostali do poinformowania uczniów.

← powrót