Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

"Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" - rekrutacja do II edycji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Projekt  „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- Człowiek – najlepsza inwestycja -
Drodzy Uczniowie!
 
Przypominamy, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014 można wziąć udział w ostatniej edycji projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Projekt jest realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie. Jego głównym celem jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP nr 3 w Bełchatowie poprzez dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy.
 
W ramach projektu oferujemy:
1. Zajęcia w zakresie „Energetyki odnawialnej”.
2. Zajęcia bloku „Język angielski”.
3. Zajęcia bloku „ Przedsiębiorczość”.
4. Zajęcia bloku „Kompetencje pracownicze i umiejętności osobiste”.
5. Zajęcia bloku „ Branżowe IT”.
6.Uczniowskie praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach instalacyjnych z powiatu bełchatowskiego związanych z odnawialnymi źródłami energii.
7. Wyjazdy studyjne na terenie woj. łódzkiego umożliwiające poznanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii.
 
Uczestnicy projektu: 
W projekcie udział mogą wziąć uczennice i uczniowie ZSP nr 3 w Bełchatowie uczęszczający do II klasy w roku szkolnym 2013/2014. Wystarczy złożyć Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
Jako pierwsze do projektu Komisja rekrutowała będzie kobiety!
Priorytetowo traktowane będą też osoby, które spełniają łącznie kryteria:
1.    Mają problemy w nauce: w przypadku zajęć z przedmiotów zawodowych średnia ocen poniżej 3.0, w przypadku pozostałych zajęć średnia poniżej 3.5 (pod uwagę brana będzie ocena z semestru poprzedzającego udział w projekcie),
2.     Mieszkają na wsi.

Rekrutacja do projektu:
Wrzesień 2013 roku - ZSP nr 3 w Bełchatowie.
Regulamin Rekrutacyjny oraz Formularz Zgłoszeniowy dostępny u pedagoga szkolnego oraz na stronie internetowej:
www.powiat-belchatowski.pl (Zakładka Fundusze UE i inne)
 
UWAGA!!! Decyduje kolejność zgłoszeń!!!
Aleksandra Kałużna
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót