Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Powiat Bełchatowski otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt  pn. „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 6 =
Projekt, którego realizacja rozpoczęła się 01.02.2024 i będzie trwała do 31.01.2026r. jest współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
13

Cel główny projektu to umożliwienie regionom i ludności powiatu bełchatowskiego łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji poprzez rozwój centrum kształcenia zawodowego, w tym wsparcie realizacji zadań dla branż, zawodów dostępnych w ofercie edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie oraz zapewnienie warunków do podnoszenia kompetencji i osiągania kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli ww. jednostki. 

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 100 uczniów i 16 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w okresie trwania projektu w zajęciach specjalistycznych i kursach z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych. 

Projekt obejmuje organizację:
1)    kursu zawodowego SEP dla 20 uczniów branży elektryki i OZE i dla 
6 nauczycieli branży mechaniki samochodowej, 
2)    szkolenia z dekoracji ścian dla 20 uczniów i 5 nauczycieli branży budowlanej,
3)    szkolenia z obsługi programu ArCADia TERMO dla 20 uczniów branży OZE i budownictwa, 
4)    szkolenia o układach miękkiej hybrydy w pojazdach dla 20 uczniów oraz szkolenia z diagnostyki i obsługi samochodów hybrydowych dla 6 nauczycieli branży samochodowej 
5)    szkolenia z montażu pomp ciepła dla 5 nauczycieli branży OZE,
6)    kursu z obsługi wózków jezdniowych dla 20 uczniów wszystkich branż. 

W ramach projektu wyposażonych zostanie również dziewięć pracowni, tj.: trzech pracowni OZE, trzech pracowni elektrycznych, pracowni samochodowej oraz dwóch pracowni budownictwa.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu 3 878 057,19 zł.
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 296 3418,61 zł.

 
← powrót