Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Powiat Bełchatowski podpisał kolejną umowę na dofinansowanie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Człowiek – najlepsza inwestycja -

 

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

               

- Człowiek – najlepsza inwestycja -

 

Informujemy, że w dniu 10.04.2012 r. Powiat Bełchatowski podpisał kolejną umowę z Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Na realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat Bełchatowski pozyskał 435 477,31 zł. Wartość całkowita projektu wynosi 499 114,40 zł., w tym 63 637,09 zł. stanowi wkład własny powiatu. Zgodnie z umową realizacja projektu rozpocznie się 3.09.2012 r. i potrwa do 29.08.2014 r.

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego w szkolnictwie zawodowym dotyczącego specjalizacji z zakresu wykorzystania naturalnych (odnawialnych) źródeł energii. Wsparciem zostanie objętych 60 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie. W ramach realizacji projektu będą odbywać się zajęcia dodatkowe w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w branży budowlanej, języka obcego, przedsiębiorczości oraz umiejętności pracowniczych i kompetencji osobistych, branżowego IT. Ponadto będą odbywać się praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach oraz wyjazdy studyjne.

Adres biura projektu:

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,

ul. Czapliniecka 96, pok. 5,
tel. /044/ 733-66-07, fax. /044/ 733-66-01,

www.powiat-belchatowski.pl (zakładka- Fundusze UE i inne)            

← powrót