Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Projekt "Jarmark Kultury Ludowej w Powiecie Bełchatowskim"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Projekt „Jarmark Kultury Ludowej w Powiecie Bełchatowskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Człowiek – najlepsza inwestycja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pozyskało blisko 50.000,00...

Projekt „Jarmark Kultury Ludowej w Powiecie Bełchatowskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Człowiek – najlepsza inwestycja -


Starostwo Powiatowe w Bełchatowie pozyskało blisko 50.000,00 złotych na projekt pn. „Jarmark Kultury Ludowej w Powiecie Bełchatowskim”. Realizacja projektu jest oddolną inicjatywą lokalną. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przez budżet państwa. Celem realizacji projektu jest zwiększenie integracji społecznej i aktywności lokalnej mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego, w skład którego wchodzą Gmina Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców oraz Zelów. Jarmark Kultury Ludowej w Powiecie Bełchatowskim odbędzie się 26 września 2010 roku we wsi Emilin w gminie Bełchatów, na boisku należącym do Klubu GLKS Zjednoczeni. Impreza rozpocznie się o godz. 1330 a zakończy około godziny 2100. Celem jarmarku będzie promocja polskich regionów poprzez zaprezentowanie rękodzieła artystycznego, ludowego oraz przysmaków regionalnych na stoiskach wystawienniczych oraz zainteresowanie mieszkańców dziedzictwem kulturowym. Udział w przedsięwzięciu wezmą gminy z terenu Powiatu Bełchatowskiego, regiony partnerskie Powiatu Bełchatowskiego z Polski oraz indywidualni wystawcy, którzy chcą przedstawić swój dorobek artystyczny i kulturalny. Impreza charakteryzować się będzie bogatym programem artystycznym- odbędą się występy miejscowych oraz zaproszonych zespołów ludowych, folkowych, orkiestr dętych. W ramach projektu odbędzie się występ gwiazdy wieczoru- „Strefa Zero”.

 

Beneficjent: Powiat Bełchatowski

Informacje: Biuro projektu, Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96, pok. 5,
tel. /044/ 635-86-73, fax. /044/733-66-01,
www.powiat-belchatowski.pl (zakładka- Fundusze UE i inne)

← powrót