Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Projekt pn.:"Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Projekt pn.:„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Powierzchnia użytkowa sali to ponad 838 metrów kwadratowych. W obiekcie znajduje...

Projekt pn.:„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Powierzchnia użytkowa sali to ponad 838 metrów kwadratowych. W obiekcie znajduje się sala sportowa do gry w koszykówkę i siatkówkę, dwie szatnie, toalety, pomieszczenia gospodarcze i magazyn sprzętu sportowego. Sala posiada galerię widokową i jest wyposażona w nowoczesny sprzęt.

Budowa sali przy ZSP nr 4 rozpoczęła się w sierpniu 2008 roku. Jednak na początku 2009 roku Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą sali, ponieważ według umowy zawartej z wykonawcą, do końca 2008 roku miały zostać wykonane roboty ziemne, zbudowane miały zostać fundamenty, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe. Jednak wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań. Dlatego Zarząd ogłosił kolejny przetarg na dokończenie budowy sali. Przetarg na dokończenie budowy sali wygrała bełchatowska firma Fazbud.

Wartość projektu to 3.051.923 złotych, z czego starostwo pozyskało 2.385.566 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V „Infrastruktura Społeczna”, Działanie V.3 Infrastruktura Edukacyjna. Powiat bełchatowski z własnych środków dołożył 666.356 złotych.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

← powrót