Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Projekt "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Człowiek – najlepsza inwestycja -

Powiat Bełchatowski informuje, że z początkiem roku szkolnego 2012/2013 rozpoczyna realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP nr 3 w Bełchatowie poprzez dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy.

W ramach projektu oferujemy:

1. Zajęcia dodatkowe szkolenia „Energetyka odnawialna”.

2. Uczniowskie praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach instalacyjnych z powiatu bełchatowskiego związanych z odnawialnymi źródłami energii.

3. Wyjazdy studyjne na terenie woj. łódzkiego umożliwiające poznanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

4. Zajęcia bloku „Język angielski”.

5. Zajęcia bloku „ Przedsiębiorczość”.

6. Zajęcia bloku „Kompetencje pracownicze i umiejętności osobiste”.

7. Zajęcia bloku „ Branżowe IT”.


Uczestnicy projektu:

W projekcie udział mogą wziąć uczennice/uczniowie ZSP nr 3 w Bełchatowie uczęszczający do II klasy w roku szkolnym 2012/2013, którzy złożą Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

Jako pierwsze do projektu Komisja rekrutowała będzie kobiety oraz osoby, które spełniają łącznie kryteria:

  1. mają problemy w nauce: w przypadku zajęć z przedmiotów zawodowych średnia ocen poniżej 3.0, w przypadku pozostałych zajęć średnia poniżej 3.5 (pod uwagę brana będzie ocena z semestru poprzedzającego udział w projekcie),

  2. mieszkańcy wsi.

Rekrutacja do projektu:

Wrzesień 2012 roku - ZSP nr 3 w Bełchatowie.

Regulamin Rekrutacyjny oraz Formularz Zgłoszeniowy dostępny u pedagoga szkolnego oraz na stronie internetowej:

www.powiat-belchatowski.pl (Zakładka Fundusze UE i inne)

www.zsp3.dolsat.pl

UWAGA!!! Decyduje kolejność zgłoszeń!!!

 Adres biura projektu:
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,
ul. Czapliniecka 96, pok. 5,
tel. /044/ 733-66-07, fax. /044/ 733-66-01,
 

 

← powrót