Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Rekrutacja rozpoczęta!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Praktyka czyni mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego w Bełchatowie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Praktyka czyni mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego w Bełchatowie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu oferujemy:      

 

1) Zajęcia specjalistyczne dla 32 uczniów Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie w zakresie:

- grafiki komputerowej,

- procesów logistycznych z elementami obsługi klienta,

- wiedzy barmańskiej i kelnerskiej.

 

2) Zajęcia specjalistyczne dla 12 uczniów Technikum Mechanicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w zakresie:

 - grafiki komputerowej,

- diagnostyki układów zapłonowych silników spalinowych.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie mogą składać uczniowie klas 1-3 ww. szkół z kierunków kształcenia odpowiadającym zajęciom specjalistycznym na których ogłoszono nabór. Dodatkowym kryterium będzie średnia ocen ze świadectwa ukończenia roku szkolnego poprzedzającego udział w projekcie.

 
Zajęcia każdego z kursów odbywać się będą od poniedziałku do piątku po zajęciach lekcyjnych. Uczestnicy projektu deklarują się uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych, wyjazdach studyjnych oraz miesięcznych stażach zawodowych.

 

ZACHĄCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE UCZNIÓW I UCZENNICE
ZSP NR 4 W BEŁCHATOWIE ORAZ ZSP W ZELOWIE.

 

Termin naboru uczestników: 06-22.09.2016 r.

 

 

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa do pobrania:

 - na stronie internetowej powiatu (www.powiat-belchatowski.pl oraz szkół (www.kilinski-zelow.edu.pl, www.zsp4bel.pl )

- w Biurze Projektu (Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26, pok. A19)

- w sekretariacie szkół (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 98, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, ul. Kilińskiego 5)

 

Poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu oraz w sekretariacie szkół.

 

Osoby do kontaktów w sprawie rekrutacji - Emilia Podedworna i Kamila Wolska - Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, tel. 44 733 66 07.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 


Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych

Starostwa Powiatowego w Bełchatowie

← powrót