Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Start projektu "Krok po kroku do AGROTURYSTYKI - kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja

INFORMUJEMY!

Od 07.11.2011 r. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Krok po kroku do AGROTURYSTYKI- kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 20 mieszkańców gminy Bełchatów. Projekt polegał będzie na przeprowadzeniu szkolenia w czasie którego Uczestnicy Projektu zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Po zakończonym szkoleniu zorganizowany zostanie 3-dniowy wyjazd do przykładowego gospodarstwa agroturystycznego.
Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców gminy Bełchatów w szczególności do osób:
- bezrobotnych,
- nieaktywnych zawodowo (w tym osoby uczące się i kształcące się),
- zatrudnionych w rolnictwie,
- niepełnosprawnych.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o pobranie w terminie od 07 do 30 listopada 2011 r. Formularzy Rekrutacyjnych dostępnych:
- w Biurze Projektu (Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96, pok. 5),
- w Sekretariacie Urzędu Gminy Bełchatów (ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów),
- na stronie internetowej powiatu bełchatowskiego: www.powiat-belchatowski.pl (zakładka Fundusze UE i inne).

Poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Bełchatów w godz. pracy urzędów.

← powrót