Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Zakończenie projektu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =

Projekt „Dobry uczeń- pewniejsza przyszłość. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej”   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt

„Dobry uczeń- pewniejsza przyszłość. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

28 lutego 2013 r. Powiat Bełchatowski zakończył realizację projekt pod nazwą „Dobry uczeń- pewniejsza przyszłość. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej”. Było to kolejne działanie, na które środki finansowe pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ogólnokształcącym z terenu naszego Powiatu. W ramach jego realizacji odbyło się 9 408 godzin lekcyjnych dodatkowych zajęć z kultury języka polskiego, historii i WOS, matematyki, biologii, fizyki, chemii, geografii, języków obcych, przedsiębiorczości, technologii informacyjnej, zajęć sportowych oraz z profilaktyki uzależnień, w których wzięło udział łącznie 1032 uczniów z I, II i IV Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. Dzięki otrzymanemu wsparciu szkoły wzbogaciły się również o pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 47 675,00 zł. Zakupiono m.in. laptopy, projektory multimedialne, drukarki, aparaty cyfrowe, odtwarzacze DVD, tablice szkolne różnego typu, encyklopedie, słowniki, atlasy, piłki itp.

Ogólna kwota projektu to 527 593,00 zł. W całości została ona pokryta z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2011 do 28.02.2013 r.


Anna Sady, Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

← powrót