Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Zakończenie zajęć studiów podyplomowych pn. "Pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na stabilizację- studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli z terenu Powiatu Bełchatowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   - Człowiek – najlepsza...

Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na stabilizację- studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli z terenu Powiatu Bełchatowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

- Człowiek – najlepsza inwestycja -

 

 

W lipcu zakończyły się zajęcia studiów podyplomowych pod nazwą „Pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna w poradnictwie” realizowane przez powiat bełchatowski ze środków unijnych dla pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w województwie łódzkim.

 

Na zadanie to powiat pozyskał 203 282 zł. Jest to kolejne działanie, które jest realizowane przez Starostwo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.4- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt polega na realizacji studiów podyplomowych dla 20 pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego. Zajęcia zrealizowano wg autorskiego programu Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi uwzględniającego następujące bloki: logopedyczny, diagnostyczny, terapeutyczny, rozwijania umiejętności psychologicznych, edukacyjny, resocjalizacyjny, psychoterapeutyczny, profilaktyki, wypalenia zawodowe oraz seminarium dyplomowe. W programie każdych zajęć znajdowały się również elementy polityki zrównoważonego rozwoju. Zajęcia, które odbywały się od września 2010 do lipca 2011 r. (355 h- 3 semestry, system sobotnio-niedzielny) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie, prowadzone były przez wyspecjalizowanych wykładowców, mających doświadczenie w pracy na uczelniach wyższych i w Oddziałach Doskonalenia Nauczycieli, na co dzień pracujących w AH-E w Łodzi. W celu ułatwienia uczestnikom projektu udziału w zajęciach oprócz kosztów studiów, pokryliśmy również koszty dojazdów, noclegu, wyżywienia i wyposażenia w przybory. W tej chwili nasi słuchacze pracują nad napisaniem pracy dyplomowej a następnie czekać ich będzie jej ustna obrona, która będzie miała miejsce do wyboru pod koniec lipca lub we wrześniu. Przypominamy, że na podstawie 10 najlepszych prac zostanie wydana tzw. publikacja edukacyjna (nakład 600 szt.). Pozycje te będą służyły jako narzędzie pracy z dzieckiem. Po zakończeniu projektu będą one przekazane do wszystkich poradni w naszym województwie i nieodpłatnie rozdawane zgłaszającym się tam rodzicom. Na zakończenie projektu, tj. w grudniu 2011 r., zostanie zorganizowana konferencja promocyjna. Wręczone zostaną dyplomy ukończenia studiów, zaprezentowana będzie nowa publikacja oraz omówione uzyskane rezultaty. Na spotkanie zaprosimy licznych gości: dyrektorów wszystkich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w województwie łódzkim, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tj. Instytucji Pośredniczącej, władze Powiatowe, uczestników projektu i rodziców zgłaszających się po pomoc do poradni. Po zakończeniu realizacji projektu autorzy wydanej publikacji będą zobowiązani do końca 2016 r. do udzielanie porad drogą elektroniczną rodzicom i pracownikom innych poradni z zakresu pracy z nową pozycją. Adresy internetowe 10 autorów zostaną podane do wiadomości publicznej (w publikacji i ulotce reklamowej). Przez 5 kolejnych lat od zakończenia projektu będą odbywały się tzw. spotkania doradcze. 10 uczestników projektu, którzy uzyskają najlepsze oceny, będzie zobligowanych do odwiedzenia w ciągu 5 lat po 1 poradni w województwie łódzkim, której pracownicy nie uczestniczyli w projekcie i przekazania informacji z zakresu studiów, nowych publikacji oraz zachęcania do wykorzystania programu autorskiego. Harmonogram spotkań zostanie przedstawiony na konferencji kończącej projekt. Również powstały w ramach projektu program autorskich studiów podyplomowych będzie możliwy do wykorzystania przez innych beneficjentów. Informacja o tym wraz ze szczegółami będzie umieszczona do końca 2016 r. na stronie internetowej Powiatu.

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, ul. Czapliniecka 96, pokój nr 4, tel. /44/ 635-86-65.

 

        

Adres biura projektu:
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96, pok. 5,
tel. /44/ 635-86-76 (-65), fax. /44/733-66-01,
www.powiat-belchatowski.pl (zakładka- Fundusze UE i inne)

Wydział Promocji
i Rozwoju Powiatu

← powrót