Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Zdobywają kwalifikacje dzięki projektowi

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =

Projekt  „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II- kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Człowiek – najlepsza inwestycja -

22 grudnia 2012 r. pierwsza grupa 12 uczniów biorących udział w realizowanym przez Powiat Bełchatowski projekcie „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP 3 w Bełchatowie” zdobyła kwalifikacje w zakresie spawania stali, blach i rur metodą MAG (135)”.  W ramach kursu zrealizowanych zostało 160 h zajęć praktycznych i 40 h teorii. Z pozyskanych przez Powiat środków unijnych zapewniliśmy uczniom wszystkie koszty związane z odbyciem szkolenia, zdaniem egzaminu i uzyskaniem odpowiednich dokumentów w języku polskim i angielskim potwierdzających nabyte umiejętności. W styczniu rozpoczęły się już zajęcia II grupy (poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć). Do końca czerwca tego roku ogółem zostanie przeszkolonych w tym zakresie 36 uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie.

Wartość całego projektu wynosi 138.097,00 zł, w tym 17.607,37 zł stanowi wkład własny. Powiat pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie 120.489,63 zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest przeszkolenie 108 pełnoletnich uczniów ZSP Nr 3  w Bełchatowie z zakresu następujących kwalifikacji zawodowych:

1 kierowców operatorów wózków jezdniowych,

2) eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E”,

3) spawania stali, blach i rur metodą MAG (135).


Okres realizacji projektu 01/12/2011 – 30/06/2013 r.


Emilia Podedworna, Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

← powrót