Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
  • W dniach 1, 3, 5, 8, 10 oraz 12 lipca Wydział Komunikacji i Dróg, Filia w Kleszczowie będzie czynny w godzinach od 8:30 do 14:30. W dniach 2, 4, 9 i 11 lipca Filia będzie nieczynna. Od 15 lipca wraca do standardowych godzin pracy. ∗
Wtorek 23 lipca 2024

Będą dotacje z KPO dla branży hotelarskiej, gastronomii, turystyki i kultury

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 5 =
Rozszerzenie oferty hotelu, wyposażenie czy rozbudowa kawiarni lub restauracji to przykładowe działania, na które przedsiębiorcy z MŚP będą mogli otrzymać dofinansowanie. Mikro, małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o bezzwrotne dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). 
logotypy_FE_2014_2020_


Na co można otrzymać dotacje?
Wsparcie będzie udzielane MŚP na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności. Efektem ma być stworzenie warunków do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów oraz rozwój przedsiębiorczości polskich firm.

Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy można otrzymać na działania w ramach trzech komponentów:

 inwestycyjnego
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • zakup maszyn i urządzeń wyposażenia,
szkoleniowego
  • podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników,
  • unowocześnienie lub rozszerzanie profilu działalności,
doradczego
  • opracowanie modelu biznesowego,
  • przygotowanie procedur technicznych.
Wsparcie może obejmować również uzupełniająco koszty związane z zieloną transformacją (dotyczącą m.in. poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii) oraz z transformacją cyfrową (np. zastosowania automatyzacji procesów, modernizacją systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych).

Wysokość dofinansowania dla MŚP
Dotacje bezzwrotne z KPO są przeznaczone dla przedsiębiorstw z całej Polski, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 proc. (liczony rok do roku).

Budżet programu „A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach KPO” (potocznie nazywany HoReCa) wynosi ponad 1,2 mld złotych. Pozwoli on na wsparcie co najmniej 2,5 tys. przedsiębiorstw.

Wysokość wsparcia wyniesie od 50 tys. złotych do 540 tys. złotych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 600 tys. złotych.

Wymagany jest wkład własny minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja inwestycji nie powinna być dłuższa niż 12 miesięcy i musi zakończyć się przed 31 stycznia 2026 r.
← powrót