Wtorek 19 paździenika 2021

Eko parafia w Chabielicach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
W gminach powiatu trwają realizacje przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, wspartych dotacjami samorządu powiatu bełchatowskiego. Niektóre z nich jeszcze trwają inne jak chociażby w Chabielicach już się zakończyły. Dzięki „zielonym środkom” Parafia Świętego Michała Archanioła w Chabielicach zyskała panele fotowoltaiczne. Przedsięwzięcie wsparł powiat kwotą ponad 34 tys zł.
gł
Parafia w Chabielicach w gm. Szczerców otrzymała dotację z budżetu Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 34.400 zł na zadanie pn.: „Instalacja fotowoltaiczna w Parafii Świętego Michała Archanioła w Chabielicach”. Prace polegały na wykonaniu kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej o całkowitej mocy 11,6 kWp w postaci montażu paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym parafii, która będzie zasilać Kościół – instalacja o mocy 7,6 kWp (19 szt. paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy 400W) i plebanię – instalacja o mocy 4 kWp. (10 szt. paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy 400W). Efektem ekologicznym realizacji zadania będzie produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne parafii z odnawialnych źródeł energii, opartej na wykorzystaniu modułów fotowoltaicznych a dzięki temu ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną w sposób konwencjonalny oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. W odbiorze zadania uczestniczyli pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Jak zaznacza wicestarosta Jacek Bakalarczyk z roku na rok widać większe zainteresowanie instytucji, parafii z terenu powiatu możliwością pozyskiwania dotacji na zadania ekologiczne. To cieszy, że inwestowanie w odnawialne źródła energii wynikają nie tylko z oszczędności, ale także są dawaniem przykładu, że można postawić na ekologię i w ten sposób dbać o środowisko.
Zrealizowane inwestycje łatwo rozpoznać, są one oznakowane specjalnymi tabliczkami z herbem powiatu oraz informacją o zadaniu.


OS/M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds.Promocji
← powrót