Piątek 21 stycznia 2022

Jaki był dla naszego powiatu rok 2021?

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Kończący się stary rok to dobry moment, żeby spojrzeć wstecz i podsumować miniony czas. Jaki był dla samorządu powiatowego rok 2021? Z jakimi wyzwaniami, poza pandemią, trzeba było się mierzyć i co udało się zrobić dla poprawy jakości życia mieszkańców i dla środowiska? Najważniejsze inwestycje m.in. Na drogach powiatowych i w jednostkach oświatowych, ale także działania w zakresie transformacji energetycznej naszego regionu podsumowuje Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski.
starostwo gl
Jak opisałaby pani w kilku słowach kończący się właśnie rok 2021?

Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski: Podsumuję go krótko takim hasłami, jak: „pandemia”, „transformacja”, „umiarkowany spokój”. Rok 2021 to drugi rok trwania pandemii Sars-Cov2. Transformacja energetyczna, która niebawem dotknie nasz region, nabiera tempa i wiąże się z wieloma wyzwaniami, w których samorząd powiatu miał swój udział. Jednocześnie realizowaliśmy plan budżetowy. Stary rok nie przyniósł, na szczęście, wydarzeń, które nas zaskoczyły, dlatego naszą pracę wykonywaliśmy w spokoju, ale planując ją raczej w krótszej perspektywie czasowej w związku z ryzykiem epidemicznym.

Jak wyglądała sytuacja epidemiczna w powiecie bełchatowskim?

- Była ona na bieżąco monitorowana i opanowana. Nie odnotowaliśmy dużych ognisk zakażeń, jedynie pojedyncze przypadki zachorowań i pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa. W odpowiedzi na prośbę Wojewody Łódzkiego pomogliśmy w pierwszej połowie roku znaleźć lokalizacje i uruchomić na terenie naszego powiatu kilka punktów do masowych szczepień. Dwa z nich powstały w Bełchatowie, jeden w gminie Bełchatów i jeden w Zelowie. Regularnie przekazywaliśmy mieszkańcom komunikaty o mobilnych punktach na terenie poszczególnych gmin, w których w określonym dniu można było przyjąć szczepionkę.

Czy powtórzyły się zdarzenia z roku 2020, kiedy konieczna była ewakuacja mieszkańców jednego z domów pomocy społecznej?

- Nie, nic takiego się nie zadziało. Wiadomo, że choroba Covid-19 może być wyjątkowo niebezpieczna dla osób starszych, dlatego w obu naszych placówkach były i są nadal stosowane najwyższe środki ostrożności. Pracownicy z objawami przeziębienia są czasowo odsuwani od wykonywania obowiązków. Na terenie DPS obowiązuje noszenie maseczek. Pomieszczenia są regularnie dezynfekowane. Jednostki przyjmują nowych mieszkańców z wynikiem ujemnym testu i poddają ich 10-dniowej izolacji. W zakresie odwiedzin mieszkańców obowiązują ograniczenia. Prawie wszyscy pensjonariusze są zaszczepieni, są również tacy, którzy przyjęli dawkę przypominającą. Jak wynika z informacji, dobrowolnie przekazywanych dyrektorom przez pracowników DPS, ponad połowa z nich jest zaszczepiona. Chcę zaznaczyć, że naszymi doświadczeniami w walce z epidemią dzieliliśmy się ze starostami regionów partnerskich z Polski, Litwy i Ukrainy, których we wrześniu udało się nam zaprosić do Bełchatowa, a ze starostą z Niemiec rozmawiałam na ten temat podczas telekonferencji. Wszyscy stosujemy podobne praktyki.

Wymiana doświadczeń to także jeden ze sposobów na przygotowanie się do transformacji energetycznej, przed którą stoi bełchatowski region. Jakie działania pani podejmowała w tym obszarze?

- Transformacja, wymuszona odchodzeniem od pozyskiwania energii z węgla, jest rozciągniętym w czasie procesem, obejmującym wiele dziedzin, nie tylko gospodarkę. Odbyliśmy dziesiątki spotkań i rozmów z różnymi środowiskami. Przyglądamy się innym regionom, których to zjawisko także dotyka. W listopadzie zorganizowaliśmy u nas debatę z przedstawicielami władz samorządowych z województwa wielkopolskiego, którzy już mają gwarancję otrzymania środków z Komisji Europejskiej na zmniejszenie skutków zamknięcia swoich kopalni i elektrowni. My staramy się integrować interesariuszy transformacji, a jednocześnie podejmować działania, które mieszczą się w kompetencjach samorządu powiatu. Przeprowadziliśmy wśród mieszkańców profesjonalne badanie ankietowe, by poznać m.in. ich poziom wiedzy na temat transformacji, plany związane z pozostaniem w powiecie, czy potrzeby w zakresie kanałów pozyskiwania informacji. Wnioski z badania wykorzystamy w kampanii promocyjno-informacyjnej Powiatu Bełchatowskiego, której projekt opracowało bełchatowskie starostwo. Zarówno to przedsięwzięcie, jak też inne, pt. „Utworzenie i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bełchatowie – wsparcie dla edukacji w transformacji energetycznej” znalazły się w projekcie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Wartość obu jest szacowana na 70 mln zł. Ufam, że te środki pomogą nam zniwelować niektóre dotkliwe skutki nadchodzących zmian. Z pewnością dużo będziemy o tym mówić podczas forum gospodarczego w kwietniu 2022 roku, na które już teraz zapraszam naszych przedsiębiorców.

Jakie działania dla podniesienia poziomu edukacji i poprawy warunków kształcenia zostały podjęte w roku 2021?

Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski: Można je podzielić na inwestowanie w bazę dydaktyczną i podnoszenie technicznych standardów obiektów szkolnych oraz stwarzanie młodym ludziom możliwości zdobywania nowych umiejętności i pożytecznego spędzania wolnego czasu. W roku 2021 utworzyliśmy ekopracownie w ZSP im. J.Kilińskiego w Zelowie i w ZSP nr 1 w Bełchatowie oraz nową bibliotekę w ZSP nr 2. Dzięki rozpoczętej w tym roku realizacji projektów unijnych, takich jak „Kosmiczna wiedza” w popularnym „Energetyku”, „Pociąg do kariery” w „Kilińskim” oraz „CKZ na plus” kilkanaście szkolnych pracowni zostanie doposażona w sprzęt pomocny do nauki konkretnych zawodów: elektryk, elektronik, informatyk, automatyk, mechanik i diagnosta samochodowy. Projekty te dają również szansę nauczycielom na bezpłatne kursy i szkolenia. W starym roku zrealizowaliśmy także kilka poważnych remontów w szkolnych budynkach lub w ich otoczeniu. Mam na myśli przebudowę sanitariatów i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej w II LO, modernizację jednego pionu sanitariatów w ZSP nr 2, budowę parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, budowę instalacji gazowej oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w „Kilińskim”, montaż fotowoltaiki na dachu „Energetyka”, czyli w ZSP nr 1. Rozpoczęliśmy ponadto przebudowę wentylacji i elektryki w Powiatowym Centrum Sportu, która zakończy się w pierwszym kwartale 2022 r.

Kosztownym i czasochłonnym przedsięwzięciem samorządu powiatu jest także budowa nowego domu dziecka. Na jakim obecnie etapie jest to zadanie?

- Pieniądze na budowę domu dziecka otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obiekt powstaje przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie. W starym roku wykonano fundamenty pod budynek i rozpoczęto wznoszenie murów, który będzie mieścił m.in. siedem niezależnych pokoi z własnymi łazienkami dla wychowanków, salon wypoczynkowy dla wszystkich mieszkańców domu, pokój odwiedzin, jadalnię, kuchnię, zaplecze biurowo-socjalne. Zakończenie tej inwestycji jest planowane w listopadzie 2022 roku. W obiekcie zamieszkają podopieczni Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.

Wspomniała pani o RFIL. Z jakich jeszcze innych źródeł powiat otrzymał pieniądze? Na co je przeznaczono?

- Tych źródeł jest co najmniej kilka, jak np. Europejski Fundusz Społeczny, WFŚiGW w Łodzi, Ministerstwa: Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Gmina Kleszczów, PFRON, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Rządowy Fundusz Polski Ład. Suma pozyskanych środków to ponad 20 milionów złotych. Pieniądze wspierają wiele obszarów, m.in. edukację, walkę z bezrobociem, pomoc społeczną i infrastrukturę drogową. Te ostatnie realizowaliśmy w wielu miejscowościach poprzez remonty nawierzchni i budowę chodników, jedną przebudowę mostu. W gminie Bełchatów: Augustynów, Myszaki, Postękalice, gm. Rusiec: Kurówek Prądzewski, gm. Szczerców: Dubie, gm. Drużbice: Wdowin, miasto Bełchatów: Aleja Wyszyńskiego i ul. Kwiatowa. Podjęliśmy przygotowania do kolejnych zadań wykonując dokumentacje dla remontów dróg w gminach, np. Zelów (Bocianicha), Kluki (Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, Ścichawa, Roździn).

Marką samorządu Powiatu Bełchatowskiego jest wspieranie inwestycji poprawiających stan środowiska. Jakie przedsięwzięcia otrzymały pomoc w roku 2021?

Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski: Tak zwane „zielone środki” przeznaczyliśmy m.in. na wspomniane już inwestycje w naszych obiektach szkolno-sportowych (fotowoltaika, przebudowa kotłowni, wymiana elektryki). Realizowaliśmy inwestycję związaną z termomodernizacją dachu i montażem paneli fotowoltaicznych w budynku głównym starostwa. Jak co roku, pomogliśmy także samorządom gmin, OSP oraz parafiom. Dzięki temu zostały zrealizowane m.in.: termomodernizacje strażnicy OSP w Dobrzelowie i budynków komunalnych w Zelowie, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zelowie, wodociąg w Rasach, przebudowa kotłowni na gazową w szkole w Domiechowicach. Wsparliśmy inwestycje wykorzystujące OZE, np. solarne oświetlenie uliczne w Ruścu, panele fotowoltaiczne na hydroforni w Nowym Janowie i budynku parafialnym w Chabielicach.

Czy pandemia przeszkodziła prowadzić edukację ekologiczną wśród mieszkańców?

- Na edukację ekologiczną przeznaczyliśmy 270 tys. zł. Mimo wyjątkowej sytuacji zrealizowaliśmy bardzo dużo przedsięwzięć, w których popularyzowana była ekologia w praktyce. Było to blisko 90 konkursów z udziałem 5 tysięcy osób, 19 wyjazdów (860 osób), 7 pikników ekologicznych, warsztaty i szkolenia, np. dla wędkarzy. Akcja „Drzewko za makulaturę” także się udała. Oprócz zbiórki makulatury popularyzowaliśmy także zbiórkę plastikowych nakrętek, do czego mamy specjalne, powiatowe pojemniki: jeden przy starostwie, drugi przy Centrum Kształcenia Zawodowego. Nasza jednostka, CKZ z powodzeniem od lat organizuje akcję „Zakręcona pomoc”, w której za zebrane tony nakrętek kupowany jest sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci. W roku 2021 taką pomoc otrzymał mieszkaniec Zelowa.

A jaka pomoc trafiła do mieszkańców za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie?

- PCPR kontynuowało w roku 2021 kilka projektów współfinansowanych przez PFRON lub EFS, a niektóre w tym roku zainaugurowano. Były to różnego rodzaju działania wspierające przede wszystkim osoby niepełnosprawne, niesamodzielne oraz rodziny zastępcze. Wartość pozyskanego przez naszą jednostkę dofinansowania na te cele wyniosła blisko 5 milionów złotych. Z powodzeniem kontynuowane były projekty partnerskie pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego” oraz „Centrum Usług Środowiskowych”, w ramach których kupiony został m.in. sprzęt rehabilitacyjny. PCPR prowadzi jego wypożyczalnię.

Wspieraniu społecznych inicjatyw służyło zapewne obejmowanie przez panią Patronatem Honorowym Starosty Bełchatowskiego przedsięwzięć różnego rodzaju?

- Nasze stowarzyszenia są pomysłowe i chętne służyć mieszkańcom. Oprócz tego, że w wyniku konkursu ofert na zadania publiczne z kilku obszarów przeznaczyliśmy dla nich 120 tys. zł, to dodatkowo około 40 tys. złotych, właśnie w ramach patronatu, trafiło do nich jako wsparcie blisko sześćdziesięciu ciekawych inicjatyw społecznych, głównie konkursów, obchodów jubileuszów, pikników i akcji charytatywnych. Mieszkańcy także pochwalili się swoją kreatywnością i aktywnością podczas kolejnej edycji konkursu na najpiękniejsze balkony i tarasy w powiecie, który trwał przez letnie miesiące. Możliwość spotkania się z rodzinami podczas finału była dla mnie wielką przyjemnością. Inicjatywa podobała się naszym mieszkańcom, niewykluczone, że będziemy ją kontynuować.

Jaki będzie nowy rok dla samorządu powiatu bełchatowskiego?

Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski: Oby nie był gorszy od poprzedniego. Jestem z natury pozytywną osobą i dlatego wierzę, że optymistyczne nastawienie pomaga efektywnie mierzyć się z wyzwaniami i problemami. Naszymi priorytetami w roku 2022 z pewnością pozostaną zdrowie i bezpieczeństwo, edukacja młodych ludzi i przedsiębiorczość, zwłaszcza w kontekście transformacji.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Zawodzińska
← powrót