Piątek 21 stycznia 2022

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych nadal ważne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie przypomina mieszkańcom, ubiegającym się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz posiadającym karty parkingowe o możliwościach załatwiania spraw przez Zespół w obecnej sytuacji epidemicznej oraz podaje rodzaje dokumentów, które zachowują ważność.
niepelnosprawni
Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
  • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy(tj. od dnia 8 marca 2020r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  • Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  • Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wszystkich niezbędnych informacji można zasięgnąć pod numerami telefonów:
44 733 66 20
885 452 091

e-mail: orzecznictwo@powiat-belchatowski.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie pracuje w dni powszednie w godz. 7.30 - 15.30 (we wtorki do godz. 17). Komisje lekarskie odbywają się w trybie zaocznym. Oznacza to, że kompletna dokumentacja medyczna wnioskodawcy rozpatrywana jest bez jego osobistego uczestnictwa. W przypadku pytań czy dodatkowych informacji dla członków komisji do wnioskodawcy wykonywane jest połączenie telefoniczne.
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót