Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
  • W dniach 1, 3, 5, 8, 10 oraz 12 lipca Wydział Komunikacji i Dróg, Filia w Kleszczowie będzie czynny w godzinach od 8:30 do 14:30. W dniach 2, 4, 9 i 11 lipca Filia będzie nieczynna. Od 15 lipca wraca do standardowych godzin pracy. ∗
Wtorek 23 lipca 2024

Nowoczesna ekopracownia w "Kochanowskim"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Powiat Bełchatowski zakończył realizację zadania „Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie”, na które pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w edycji konkursu w 2021 pn. „Nasze Ekologiczne Pracowni. Umowa na realizację zadania została podpisana 1.12.2021r.
glowne
Koszt całkowity zadania: 72 459,35 zł
Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł (wysokość dofinansowania wynosi 69 %)
Termin realizacji zadania: 31.08.2022.

Dzięki pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie pozyskało nowoczesną ekopracownię, która wprowadzi uczniów w świat odkryć i przyrodniczych wyzwań. Podstawowym celem utworzenia pracowni ekologicznej było stworzenie miejsca dla młodzieży, w którym nastąpi integracja różnych działań zmierzających do poznania zasad, według których funkcjonuje nasze środowisko naturalne. Edukacja ekologiczna jest jednym z najważniejszych filarów działalności placówki. Tradycją szkoły jest kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży i przyjmowanych wobec środowiska postaw.

Dotychczasowa pracownia przedmiotów przyrodniczych: chemicznej i geograficznej wymagała specjalistycznego wyposażenia, co w głównej mierze wynika z podstawy programowej bazującej w istotnej części na metodzie poglądowej, doświadczalnej, wymaga obserwacji i analizy informacyjnej z różnych źródeł. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu przez Powiat Bełchatowski dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi możliwym było wyposażenie dotychczasowej Sali lekcyjnej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zakupione zostały m.in. stół laboratoryjny wyspowy ze stanowiskiem do mycia oraz podręcznymi szafkami, stół laboratoryjny przyścienny ćwiczeniowy z 12 stanowiskami pracy, szafy laboratoryjne na odczynniki chemiczne, nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny – tablica interaktywna, projektor oraz wizualizer.

Nowoczesna pracownia będzie miejscem, w którym uczniowie będą poznawać świat przyrody nie tylko dzięki doświadczeniom chemicznym, ale również poprzez obserwację np. parametrów powietrza - dzięki przenośnej stacji pogody, analizie skał i materiałów w skali mikro przy użyciu mikroskopów, co pozwoli lepiej zrozumieć dzieje Polski i świata w skali makro, porównać rozmieszczenie przestrzenne skał dzięki mapom i planszom. Uczniowie w sposób praktyczny dzięki kompasom i globusom indukcyjnym będą mogli w grupach wykonywać ćwiczenia, które rozwijają ich zmysły przestrzenne.

Nieodzownym elementem wyposażenia pracowni będzie również tablica interaktywna wraz z projektem i wizualizerem, który doskonale zwiększa motywację uczniów i powoduje skupienie uwagi. Pozwalają uczestnikom zajęć na prezentowanie swoich pomysłów i dokonań całej klasie, co rozwija cenne umiejętności i znaczenie zwiększenia atrakcyjności prezentacji.

W ramach zadania utworzony został również „Eko-kącik” tj. mini ogródek botaniczny, który posłuży do realizacji zajęć praktycznych z nasadzania różnego rodzaju roślin doniczkowych. W nowej ekopracowni realizowane będą zajęcia z chemii, geografii, a także dodatkowe zajęcia pozalekcyjne jak koło ekologiczno-przyrodnicze, koło chemiczne, koło geograficzne. Stworzona w ramach zadania nowoczesna pracownia będzie miejscem, w którym uczniowie z radością i przyjemnością będą uczestniczyć w lekcjach oraz w innych dodatkowych zajęciach zorganizowanych na ich potrzeby. Zakupione wyposażenie i sprzęt przyczynią do podniesienia jakości kształcenia placówki, co jest efektem najbardziej oczekiwanym.

Zadanie „Utworzenie ekopracowni w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie” zostało dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


 
Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót