Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Powiatowi radni o podziale środków z PFRON i zmianach w budżecie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Bełchatowie, radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków z PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bełchatowskiego, uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych, powiatowych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania oraz uchwałę wprowadzającą zmiany do tegorocznego budżetu Powiatu.
sesja marzec-6374-1
Po zmianie uchwały zmieniającej tegoroczny budżet Powiatu Bełchatowskiego, plan dochodów i wydatków wzrósł o ponad 4,7 mln zł. Zmiany spowodowane są m.in. zwiększeniem o ponad 2 mln zł subwencji ogólnej dla samorządu, wprowadzeniem do budżetu projektu „Zawodowcy z Ekonomika” współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, zwiększenie wydatków na utrzymanie pensjonariuszy DPS w Bełchatowie i w Zabłotach, wprowadzeniem do budżetu zadania „Utworzenie miejsca edukacji ekologicznej przy ZSP nr 1” oraz zwiększeniem pomocy finansowej od Gminy Szczerców na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odcinku od DW nr 483 do drogi gminnej w kierunku miejscowości Niwy. W budżecie zabezpieczono ponadto blisko milion złotych na podwyżki dla pracowników pomocy społecznej w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bełchatowski.

W uchwale Rady Powiatu w Bełchatowie w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku, uwzględniając wysokość ubiegłorocznych środków, ich wykorzystanie oraz faktyczne potrzeby, zdecydowano się podzielić przyznane środki na: rehabilitację społeczną w kwocie 6 mln 091 tys. zł i zawodową w kwocie 100 tys. zł.

Przyznana na ten rok pula środków z PFRON wynosi nieco ponad 6 mln 191 tys. zł i jest wyższa o ponad milion złotych od ubiegłorocznej. Niemal połowa, bo ponad 3 mln zł, przeznaczona jest na całoroczną działalność i pokrycie kosztów pobytu 90 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bełchatowie i Dąbrowie Rusieckiej.

Ponadto, wśród zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, najwięcej zdecydowano się przeznaczyć na dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (ponad 1 mln 366 tys. zł), na likwidację barier architektonicznych i technicznych (łącznie 480 tys. zł) oraz na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (850 tys. zł).
← powrót