Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Czwartek 30 marca 2023

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bełchatowie podsumował 2022 rok

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bełchatowie podsumował działalność biura w 2022 roku. Z przedstawionej informacji możemy dowiedzieć się, z jakimi problemami najczęściej zgłaszali się konsumenci, a także, jakie największe zagrożenia niosą ze sobą zakupy w internecie.
e-commerce-g63730aa44_1920
Jak podaje Piotr Porzeżyński, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bełchatowie, w 2022 r. udzielono 1.383 porad w zakresie ochrony praw konsumentów oraz obowiązków sprzedawców. Większość spraw dotyczyła skarg konsumentów na sprzedawców i usługodawców, którzy uchylali się od odpowiedzialności za wady zakupionych u nich towarów, odmawiali przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, czy też nie uznawali reklamacji, albo wykonywali umowy zawarte z konsumentami z nienależytą starannością.

- Najczęściej powtarzającymi się problemami z jakimi zgłaszali się konsumenci w zakresie umów związanych ze sprzedażą rzeczy były sprawy dotyczące reklamacji urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego, w tym również telefonów komórkowych (251 porad) oraz odzieży i obuwia (206 porad). Znaczną grupę stanowiły również porady dotyczące zakupu samochodów i środków transportu osobistego (74 porady). W zakresie usług, najwięcej zgłoszeń dotyczyło usług z zakresu bieżącej konserwacji, czyli wszelkich usług remontowo budowlanych, utrzymania domu, w tym wymiany okien i drzwi oraz drobnych napraw i pielęgnacji (120 porad) – wymienia Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bełchatowie.

Spośród 1.383 porad udzielonych w roku ubiegłym, 54 sprawy wymagały pisemnej interwencji Rzecznika. W tym celu wystosowano 121 pism do przedsiębiorców, konsumentów i innych instytucji. Z 54 spraw skierowanych do Rzecznika, celem podjęcia dalszych, prawem przewidzianych działań, 40 zakończyło się pozytywnie, 9 zakończyło się negatywnie, tj. przedsiębiorcy obstawali przy swoim stanowisku lub nie udzieli odpowiedzi na wystąpienie rzecznika konsumentów albo nie podjęli skierowanej do nich korespondencji.
Tak było w 2 przypadkach. W toku pozostają 3 sprawy.
 
DROPSHIPPING – JAK NIE STRACIĆ
W ostatnich latach wzrosła popularność zakupów internetowych, co jednocześnie spowodowało pojawienie się niekorzystnych zjawisk dla kupujących na odległość. W pośpiechu, niektórzy kupujący nie weryfikują informacji dotyczących podstawowych danych podmiotu, z którym zawierają umowę oraz dotyczących kraju jego pochodzenia, a także o tym, jaką podmiot ten pełni rolę w trakcie zawieranej umowy na odległość. Niektóre z zamawianych przez internet towarów mogą być sprowadzane spoza Unii Europejskiej przez platformy sprzedażowe działające w modelu tzw. dropshippingu. Polega on na tym, że konsument ma do czynienia z dwoma przedsiębiorcami. Pierwszy to przeważnie sklep internetowy zarejestrowany w Polsce. Drugi to najczęściej przedsiębiorca z siedzibą na Dalekim Wschodzie np. w Chinach. Gdy robimy zakupy w sklepie internetowym zarejestrowanym w Polsce, ale oferującym towary sprowadzane od podmiotu z zagranicy możliwe są następujące konfiguracje. Sklep internetowy może być sprzedawcą, a podmiot zagraniczny jedynie dostawcą. Jest to najkorzystniejsza forma dla kupującego, gdyż sklep internetowy odpowiada za realizację umowy sprzedaży. Sklep internetowy może być też pośrednikiem, działającym w imieniu i na rzecz konsumenta, a podmiot zagraniczny sprzedawcą, do którego musimy zgłaszać roszczenia związane z zakupionym towarem. W tym wariancie polski sklep wskazuje w regulaminie, że bierze na siebie niektóre lub wszystkie obowiązki sprzedawcy. Wreszcie, sklep internetowy może być tylko pośrednikiem, a podmiot zagraniczny sprzedawcą.

Ta ostatnia forma sprzedaży w modelu dropshippingu jest najczęstszą i najmniej korzystną dla konsumentów. Pośrednik - sklep internetowy w tej formie sprzedaży ma wobec konsumenta tylko takie obowiązki, jakie wskazał w regulaminie. Zdarza się, że nie wpisuje żadnych. W tym wariancie konsumenci często muszą samodzielnie wysyłać zwroty produktów lub reklamacje do dalekich krajów, gdzie mogą obowiązywać odmienne przepisy prawa.

Bardzo ważne jest, aby przed zakupem sprawdzić w regulaminie, kto tak naprawdę jest sprzedawcą i za co odpowiada polski sklep. Jeśli sprzedawca jest w Azji, musimy być świadomi, że mogą powstać problemy z dochodzeniem naszych praw konsumenckich. Możemy np. być zmuszeni składać reklamację do takiego sprzedawcy oraz odesłać do niego reklamowany towar, co związane jest np. z dodatkowymi kosztami.
Ponadto, wielu konsumentów dokonujących tzw. okazjonalnych zakupów w sieci, na podstawie ofert sprzedaży zamieszczanych najczęściej na portalach społecznościowych nie sprawdza, czy sprzedawca podaje swoje dane, takie jak nazwa, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz numer NIP, czy REGON, nie wiedząc do kogo składa zamówienie. Podstawowe informacje, dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej zamieszczane są w regulaminach sprzedaży sklepów internetowych. Jeśli nie znajdziemy ich w ofercie sprzedaży powinniśmy unikać takich transakcji, gdyż nie będziemy wiedzieć kto był sprzedawcą i gdzie go szukać, a przede wszystkim trudno nam będzie wyegzekwować przysługujące nam prawa w przypadku otrzymania towaru złej jakości lub braku jego dostarczenia. Dlatego, przed każdym zakupem w sieci powinniśmy przeczytać regulamin sklepu internetowego, w szczególności zwracając uwagę, czy zawiera on informacje
o nazwie, adresie i danych rejestrowych sprzedawcy oraz sprawdzić, kto odpowiada
za realizację umowy sprzedaży. Jeśli nie ma takich informacji lub są niepełne, albo niejasne nie powinniśmy zawierać takiej umowy.
 
TU UZYSKASZ POMOC
 W wątpliwych kwestiach dotyczących podjęcia decyzji związanej z zawarciem umowy sprzedaży lub po jej zawarciu, każdy konsument może zgłosić się po pomoc do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bełchatowie, które znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 26B lub skontaktować się z Biurem telefonicznie pod nr. tel. 44 635 86 24.

 
Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bełchatowie
z działalności za 2022 rok
w związku ze Światowym Dniem Konsumenta
przypadającym 15 marca 2023 roku
← powrót