Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 26 września 2023

Projekt operatu opisowo - kartograficznego dla obrębu Kluki z gminy Kluki

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Właściciele nieruchomości położonych na terenie obrębu KLUKI w gminie Kluki, począwszy od 5 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. mogą zapoznać się z projektem operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowanego w ramach modernizacji.
DSC_0582
W dniach od 5 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, przy ulicy Pabianickiej 17/19 w pokoju nr 8 na parterze, w godzinach od 8 00 do 15 00 od poniedziałku do piątku (dodatkowo wtorki do 17 00) zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Kluki, gmina Kluki opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Podstawowymi elementami projektu są rejestr gruntów, budynków i lokali oraz mapa ewidencyjna.
Ze względu między innymi na przyszłe skutki podatkowe opracowania, w interesie zainteresowanych leży skorzystanie z prawa zapoznania się z projektem i czynny udział w prowadzonym postępowaniu, udzielanie rzetelnych informacji i zapoznanie się z nową dokumentacją aby na tym etapie postępowania wyeliminować ewentualne błędy i nieprawidłowości. Należy okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy, po przedłożeniu pisemnego pełnomocnictwa.
Celem prowadzonych prac jest uaktualnienie ewidencji gruntów i budynków oraz stworzenie zintegrowanych baz danych części opisowej i graficznej.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
 
M. Piotrowska Geodeta Powiatowy
← powrót