Czwartek 24 czerwca 2021

Przebudowa mostu we Wdowinie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Powiat Bełchatowski otrzymał dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021 na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1927E przez rzekę Grabia w miejscowości Wdowin. Wsparcie z Ministerstwa Infrastruktury wyniesie 333 708 zł. Wartość całkowita tej inwestycji to ponad 700 tys. zł. Prace już trwają.
glowne
Samorząd powiatu realizuje w roku 2021 r. przebudowę mostu na rzece Grabi w miejscowości Wdowin (gmina Drużbice). Nadrzędnym celem tego zadania jest poprawa standardu i jakości bezpieczeństwa ruchu drogowego. Most będzie dostosowany do nowej szerokości jezdni, wynoszącej 6 metrów. Konstrukcja nośna obiektu pozostanie oparta na istniejących przyczółkach. Dodatkowo planowane jest wykonanie płyt przejściowych, zlokalizowanych na dojazdach do mostu oraz wykonanie napraw i zabezpieczeń powierzchni stalowych oraz betonowych. Planowane jest również wykonanie prac konserwacyjnych koryta rzeki w obrębie mostu, polegających na oczyszczeniu, odmuleniu i wyrównaniu powstałych podmyć. Dzięki przebudowie mostu poprawi się dostępność komunikacyjna terenów położonych przy drodze nad Grabią, a poprzez to także funkcjonowanie istniejących podmiotów gospodarczych. Może to być istotny argument również dla nowych firm chcących w tej okolicy otworzyć swoją działalność.

Z rezerwy subwencji ogólnej Powiat Bełchatowski otrzymał na tę inwestycję wsparcie w kwocie 333 708 zł. Koszt całego zadania szacowany jest na sumę 705 625,66 zł. Wkład własny powiatu finansowany będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
A. Gniadek, Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu
Opr. A.Zawodzińska, Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót