Poniedziałek 23 maja 2022

Radni obradowali

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie za 2021 rok. Stawki opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów. To jedne z tematów poruszonych na dzisiejszej sesji Rady Powiatu.
główne
W Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu odbyła się XLIII Sesja Rady Powiatu. Obradowało 20  radnych, a sesje tradycyjnie otworzył Przewodniczący Rady Sławomir Malinowski. W trakcie obrad radni pochylili się na tematami związanymi m.in. z drogami, rodzinami zastępczymi, czy też finansami powiatu.
Z informacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie możemy dowiedzieć się, że w 2021 r. na terenie powiatu funkcjonowało:80 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 101 dzieci, 31 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 42 dzieci, 8 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 17 dzieci. Łącznie na ternie powiatu funkcjonowało 119 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 160 dzieci. PCPR prowadzi projekty m.in.: „W rodzinie jest moc”, „Centrum usług społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”.
Radni podjęli uchwałę w sprawie przekazania miastu Bełchatów i Gminie Bełchatów zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.
Miasto Bełchatów planuje zrealizować prace dot. „Wykonanie robot budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni ul. Czyżewskiego w Bełchatowie na odcinku od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania ul. Staszica”. Zaś Gmina Bełchatów planuje dwa zadania m.in. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1911E w msc. Niedyszyna – dok. Projektowo-kosztorysowa”, a także „Przebudowa drogi powiatowej nr 1915E w msc. Zawadów – dok. projektowo -kosztorysowa”.
Ponadto przedstawiono uchwalę, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2022-2035.

 
M.Rogut-Chrząszcz, Zespół ds.Promocji

 
← powrót