Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Wtorek 23 kwietnia 2024

Radni powiatu spotkają się w środę, 30 listopada

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
O działalności spółek z udziałem Powiatu Bełchatowskiego, programie współpracy samorządu powiatu z organizacjami pozarządowymi w roku 2023, stawkach opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeżonym będzie mowa na kolejnej sesji Rady Powiatu w Bełchatowie. Obrady rozpoczną się o godz. 11 w środę, 30 listopada. Można je oglądać „na żywo” na platformie You Tube.
sesja glowne
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu L sesji z dnia 28 października 2022 r.
3. Informacja na temat działalności spółek.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie bełchatowskim w 2022 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Bełchatowski umowy o świadczenie usług z operatorem publicznego transportu zbiorowego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie powiatu bełchatowskiego w 2023 roku stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bełchatowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bełchatowskiego na lata 2022-2034.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2022 rok.
11. Informacje w zakresie analizy oświadczeń majątkowych: • Wojewody Łódzkiego, • Urzędu Skarbowego w Bełchatowie, • Trzeciego Urzędu Skarbowego w Warszawie-Śródmieściu.
12. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Inne tematy.
15. Zamknięcie obrad.

Foto: archiwum
← powrót