Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Stabilna sytuacja epidemiczna w powiatowych jednostkach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Monitoring sytuacji epidemicznej w powiatowych placówkach, takich jak szkoły i domy pomocy społecznej, prowadzonych przez samorząd powiatu, skierowany jest na działania kontrolujące stan zdrowia osób, zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 poprzez reżim sanitarny czy zmiany w organizacji pracy lub nauki. Nasz powiat otrzyma wkrótce ponad pół miliona sztuk maseczek medycznych dla mieszkańców, o czym poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.
epidemia
Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązują we wszystkich jednostkach powiatowych. Podstawowymi działaniami są dezynfekcje pomieszczeń, zabezpieczenie ściankami z pleksy stanowisk do bezpośredniej obsługi osób, zachowywanie odstępów, umożliwianie pracownikom świadczenia pracy zdalnej, zachęcanie klientów do załatwiana spraw drogą elektroniczną i telefoniczną. Z uwagi na zachorowania pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnoprawności działanie tej komórki organizacyjnej zostało zawieszone do 28 stycznia.
 
Od 31 stycznia do 28 lutego zostają zawieszone wtorkowe dyżury w bełchatowskim starostwie.
Urząd będzie czynny tak, jak w pozostałe dni, tj. do godz. 15.30.

Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie na bieżąco monitoruje sytuację ewentualnego narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Pracownicy z objawami przeziębienia są odsuwani od wykonywania obowiązków służbowych. W placówce zdarzają się wśród kadry skierowania na testy w kierunku koronawirusa. W przypadku wystąpienia objawów przeziębieniowych mieszkańcy są przenoszeni profilaktycznie do pokoi izolacyjnych i testowani szybkim testem antygenowym. Na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie 10 stycznia br. DPS w Bełchatowie przekazał listę osób, które miały lub mogły mieć bezpośredni kontakt z pracownikiem, u którego zdiagnozowano SARS-CoV-2. Wykonane wśród mieszkańców testy nie dały wyniku pozytywnego. Pensjonariusze są pod stałą kontrolą lekarza pierwszego kontaktu. Ogółem zaszczepionych jest 65. mieszkańców, z czego 44. przyjęło trzecią, przypominającą dawkę. Personel zaszczepiony jest w 58 %, zaś dawką przypominającą zaszczepiło się 14 osób. Jednostka przyjmuje nowych mieszkańców na zasadach określonych przez Ministerstwo Rodziny i Pomocy Społecznej, tj. osoby nowo przyjęte muszą mieć wynik ujemny testu oraz są poddawani 10-dniowej izolacji. Od połowy grudnia wstrzymane są odwiedziny mieszkańców. Mieszkańcy codziennie mają wykonywany pomiar temperatury ciała, zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne są prowadzone w małych, 5-osobowych grupach. Posiłki mieszkańcy spożywają w swoich pokojach. Ponadto nie są organizowane duże spotkania grupowe wśród pensjonariuszy. Placówka wyposażona jest w podstawowe środki ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji pomieszczeń. Na każdym piętrze znajdują się stacje do dezynfekcji rąk. W korytarzach rozłożone są higieniczne maty klejące dekontaminacyjne. Jednostka posiada również przenośny tlen w aerozolu, 2 koncentratory tlenu, 2 ozonatory, pulsoksymetry, termometry, urządzenie do monitorowania podstawowych funkcji życiowych (monitor funkcji życiowych). Pracownicy i mieszkańcy korzystają także z kabiny dezynfekującej.

W Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach dyrekcja wprowadziła w grudniu ub.r. zakaz odwiedzin rodzin podopiecznych placówki oraz opuszczania jej przez pensjonariuszy. Na 80. pensjonariuszy 6 osób nie jest zaszczepionych, zaś pozostali zostali w pełni zaszczepieni. Szacuje się, że wśród pracowników placówki ok. połowa z nich jest zaszczepionych. W placówce obowiązuje reżim sanitarny. Dyrekcja podkreśla, że obecnie nie ma żadnych niepokojących sygnałów, które wskazywałyby na podejrzenia zachorowania na COVID-19.

Funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia dydaktyczne w okresie od 20 grudnia 9 stycznia realizowane były zdalnie. Po powrocie uczniów do szkół od 10 stycznia dwie szkoły zgłosiły konieczność realizacji zajęć na odległość.

17 stycznia wpłynęła do starostwa pisemna informacja z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi dotycząca przekazania maseczek medycznych. Dla naszego powiatu zadeklarowano 585 000 maseczek (13 palet). Odbiór maseczek nastąpi po otrzymaniu informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi o takiej możliwości.
Opr. K.Bednarek, A.Zawodzińska
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Foto: pixabay
← powrót