Komunikat
  • Od 1 kwietnia obowiązują nowe rachunki bankowe dla opłat związanych z zadaniami wykonywanymi przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz jego jednostki organizacyjne. ∗
Czwartek 15 kwietnia 2021

Uwaga! Od kwietnia nowe rachunki bankowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Od 1 kwietnia obowiązują nowe rachunki bankowe dla opłat związanych z zadaniami wykonywanymi przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz jego jednostki organizacyjne.
hand-swiping-credit-card-store-female-hands-with-credit-card-bank-terminal-color-image-pos-credit-cards
Starostwo zawarło umowę z nowym bankiem, Santander Bank Polska S.A. który będzie obsługiwał budżet powiatu przez kolejne 3 lata, tj. do 31 marca 2024 r. Lista rachunków bankowych, na które należy uiszczać opłaty, znajduje się w zakładce Dla mieszkańca/Rachunki bankowe, praca kasy starostwa.


RACHUNEK BUDŻETU POWIATU
19 1090 2705 0000 0001 4766 5616

RACHUNEK DOCHODÓW STAROSTWA (wpłaty m.in. opłat geodezyjnych, komunikacyjnych)
62 1090 2705 0000 0001 4766 5618

RACHUNEK WYDATKÓW STAROSTWA
89 1090 2705 0000 0001 4766 5617

RACHUNEK DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA (wpłaty m.in. za użytkowanie wieczyste, najem, czynsze dzierżawne, za przekształcenia, opłata za kartę parkingową)
35 1090 2705 0000 0001 4766 5619

RACHUNEK DEPOZYTOWY (wpłaty wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umów)
78 1090 2705 0000 0001 4766 5621

RACHUNEK ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
51 1090 2705 0000 0001 4766 5622
← powrót