Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 22 maja 2024

Rekrutacja rozpoczęta!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
W Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie rozpoczęła się rekrutacja do udziału w nowym projekcie „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość” współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
13
Celem projektu jest umożliwienie regionom i ludności powiatu bełchatowskiego łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji poprzez rozwój centrum kształcenia zawodowego, w tym wsparcie realizacji zadań dla branż, zawodów dostępnych w ofercie edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie oraz zapewnienie warunków do podnoszenia kompetencji i osiągania kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli ww. jednostki. 

W ramach pierwszego naboru oferujemy:
1) szkolenie zawodowe SEP dla 20 pełnoletnich uczniów/uczennic technikum elektrycznego, zawodu elektryk i technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, pobierających praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie,
2) szkolenie „Dekoracyjne wykańczanie ścian” dla 5 nauczycieli/lek kształcenia zawodowego branży budowlanej zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie.

Kryteria decydujące o udziale w projekcie uczniów/uczennic:
- status ucznia – pobieranie praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, 
- kierunek kształcenia adekwatny do rodzaju wsparcia, 
- wyniki w nauce. 

Kryteria decydujące o udziale w projekcie nauczycieli/nauczycielek:
- zatrudnienie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie,
- kierunek kształcenia adekwatny do rodzaju wsparcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa do pobrania:
- na stronie internetowej powiatu (www.powiat-belchatowski.pl zakładka Fundusze Europejskie oraz CKZ w Bełchatowie (www.ckzbelchatow.pl)
- w Biurze Projektu (Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26, pok. A18)
- w sekretariacie placówki (Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 98) 

Poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie CKZ w Bełchatowie.
Dokumenty rekrutacyjne w ramach pierwszego naboru przyjmowane będą w terminie od 21.03 do 03.04.2024r.

PAMIĘTAJ! Przed złożeniem kompletu dokumentów koniecznie zapoznaj się z REGULAMINEM rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Osoby do kontaktów w sprawie rekrutacji:
Kamila Wolska - Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, tel. 44 733 66 07,
Anna Matyszewska – Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, tel. 44 633 23 44.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 
← powrót