Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 12 czerwca 2024

Najciekawsze oferty organizacji pozarządowych z dotacją powiatu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Od kilkunastu po kilkadziesiąt przedsięwzięć w danym obszarze zostanie zorganizowanych w tym roku przez organizacje pozarządowe, których propozycje wygrały konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023. Wspomnianymi obszarami są kultura fizyczna, upowszechnianie tradycji narodowych, kultura, ochrona i promocja zdrowia. Najciekawsze inicjatywy otrzymają dotacje z budżetu powiatu.
glowne starostwo
Komisje konkursowe pracowały na przełomie lutego i marca, oceniły w sumie 45 ofert, które wpłynęły do starostwa od organizacji pozarządowych i OSP. Trudu zorganizowania różnych przedsięwzięć dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego podejmą się podmioty głównie z Bełchatowa, ale nie tylko. Wśród beneficjentów dotacji są również organizacje z Ruśca, Szczercowa, Zelowa, Kaszewic, Bujen Szlacheckich czy Kociszewa. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Zarząd Powiatu w Bełchatowie rozdysponował 70 648 zł. Wśród szesnastu odrębnych, dużych inicjatyw, przeprowadzone zostaną sportowe turnieje, mecze, treningi, imprezy integrujące poprzez sport i rekreację. Wśród dyscyplin sportowych, których te inicjatywy dotyczą, są m.in. piłka nożna, siatkowa i koszykowa, pływanie czy lekkoatletyka, ale także taniec i joga. Wydarzenia będą adresowane do różnych grup społecznych i wiekowych: dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów.

20 tysięcy złotych rozdysponowano w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na liście zadań z dotacją Powiatu Bełchatowskiego są m.in. XI Święto Pieczonego Ziemniaka w Kaszewicach, „Artystyczny Powiat Bełchatowski”, „Seniorzy blisko z kulturą”, „Kultura i sztuka do drzwi puka”. Pod tytułami kryją się m.in. koncerty muzyczne, warsztaty artystyczne, wystawy prac plastycznych. W zakresie ochrony i promocji zdrowia znalazło się sześć dużych przedsięwzięć z łącznym wsparciem blisko 13 tys. zł, m.in. promocja zdrowia psychicznego oraz zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Z budżetu powiatu będzie również dotowana organizacja i oprawa uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego na terenie powiatu bełchatowskiego. Dotacja dla podmiotu, który podjął się tego wyzwania, wyniesie 5 054 zł. Informacje o rozstrzygnięciach wszystkich konkursów znajdują się w zakładce Organizacje pozarządowe-informacje.
A.Zawodzińska
Zespół ds. Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót