Piątek 21 stycznia 2022

Powiat wspiera stowarzyszenia w działaniach dla mieszkańców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Trwa konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych na rzecz mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Samorząd powiatu przeznaczył na to blisko 150 tysięcy złotych. Te pieniądze wesprą organizację m.in. konkursów, turniejów sportowych, wystaw, uroczystości patriotycznych. Termin składania przez stowarzyszenia swoich ofert upływa pod koniec stycznia.
organizacje glowne
Zadania publiczne, spoczywające na samorządzie powiatu, a które mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe, dotyczą kilku obszarów. Są nimi pomoc społeczna, sport, promocja zdrowia, kultura i sztuka oraz podtrzymywanie tradycji narodowych. Suma 80 tysięcy złotych trafi do tych podmiotów, które zorganizują przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne dla osób 55+, czy też wspierające aktywność dzieci i młodzieży poprzez uprawianie piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, pływania i lekkiej atletyki. Po 20 tysięcy złotych zostało przeznaczone na pomoc społeczną i promocję zdrowia. W konkursie można składać oferty na organizację imprez dla dzieci pochodzących z rodzin zastępczych i niewydolnych opiekuńczo, prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, a także aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych, promocję zdrowia psychicznego i zdrowego trybu życia. Co roku obchody patriotycznych rocznic społecznicy przygotowują na zlecenie samorządu powiatowego. Tegoroczne wsparcie finansowe wyniesie 7 tysięcy złotych. W dziedzinie kultury i sztuki inicjatywy powinny dotyczyć organizowania festiwali, przeglądów, spektakli, koncertów i konkursów oraz działań kulturalnych, adresowanych stricte do osób w wieku emerytalnym. Do podziału jest 20 tysięcy złotych.

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy Witkac.pl. Dla obszarów pomoc społeczna i promocja zdrowia termin złożenia dokumentów upływa 24 stycznia, dla pozostałych – 28 stycznia.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Dla mieszkańca/Organizacje pozarządowe-informacje.
Agnieszka Zawodzińska
Zespół ds.Promocji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
← powrót