Niedziela 07 marca 2021

W zalączniku (PDF) znajdują się informacje o dokumentach, miejscach ich składania i terminach, które obowiązują przy rozwiązaniu i likwidacji stowarzyszenia zwykłego. 
Decyzja Starosty Bełchatowskiego dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia.

 
Decyzja Starosty Bełchatowskiego dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia.

 
glowne2
Przypominamy, iż 31 stycznia 2021 roku upływa termin wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020. Należność można wpłacić w kasie bełchatowskiego starostwa lub przelać na rachunek bankowy w Getin Noble Bank S.A.w Łodzi, nr konta 09 1560 0013 2459 3649 9000 0006. Informację o wysokości opłaty można uzyskać pod nr telefonu *44 733 65 34 lub w Wydziale Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami (Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19).
"Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300."

 
13-01-2021

P L A T F O R M A    Z A K U P O W A   P O W I  A T U   B E Ł C H A T O W S K I E G O
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zaprasza wykonawców usług i dostawców towarów do udziału w procesie składania ofert w sposób elektroniczny, gwarantujący pełną poufność oraz bezpieczeństwo przekazu danych.
  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,
  • Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia,
  • Po wypełnieniu pól w formularzu, a następnie klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.
  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej na https://przetargowa.pl/kwalifikowany-podpis-a-elektronizacja/)
Aby składać oferty nie muszą Państwo zakładać konta na Plaformie Zakupowej. Zachęcamy jednak do jego założenia oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać dopasowane zaproszenia do postępowań. Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny.
11-01-2021

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe- Powiat Bełchatowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Bełchatowskiego zaprasza do składania ofert na - Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Bełchatwoskiego w okresie od 01.04. 2021 r. do 31.03.2024
fit-fitness-woman-man-doing-stretching-exercises-outdoors-park
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert dla kandydatów na stanowisko animatora sportu w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu 2021”. Głównym zadaniem animatora będzie organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w kompleksie sportowym, znajdującym się przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie. Oferty należy składać do 20 stycznia br. Wszystkie informacje w załączniku pod niniejszym ogłoszeniem.
"Informacja z sesji otwarcia ofert: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w 2021 roku poza terenem kodu pocztowego 97-400 i 97-300."


 
Decyzja Starosty Bełchatowskiego o nabyciu własności nieruchomości przez Skarb Państwa i odszkodowaniu.