Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Środa 19 czerwca 2024

Powiat Bełchatowski pozyskał kolejne środki unijne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
INFORMUJEMY! Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie pozyskał blisko 100.000,00 złotych na kursy komputerowe dla dwóch gmin powiatu bełchatowskiego- Szczercowa i Kluk. Realizacja projektów jest oddolną inicjatywą lokalną....

INFORMUJEMY!

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie pozyskał blisko 100.000,00 złotych na kursy komputerowe dla dwóch gmin powiatu bełchatowskiego- Szczercowa i Kluk. Realizacja projektów jest oddolną inicjatywą lokalną. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przez budżet państwa. Celem realizacji projektów będzie podniesienie wiedzy oraz wyposażenie 40 mieszkańców ww. gmin w umiejętności korzystania w stopniu co najmniej podstawowym z komputera, w tym m.in. obsługa podstawowych programów, Internetu, w tym poszukiwanie pracy przez Internet, samodzielnego pisania podań, CV, wypełniania dokumentów w wersji elektronicznej.

 

Planowany termin realizacji projektów: listopad 2011 r. Bliższych informacji udziela pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Pani Magdalena Skupińska- Sapela, Tel. /44/ 635 86 73.

 

Realizator Projektu:

Powiat Bełchatowski

Wydział Promocji
i Rozwoju Powiatu

← powrót