Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

Rusza projekt "Dobry uczeń - pewniejsza przyszłość. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Projekt "Dobry uczeń - pewniejsza przyszłość. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   - Człowiek – najlepsza inwestycja -   1 marca...

Projekt "Dobry uczeń - pewniejsza przyszłość. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

- Człowiek – najlepsza inwestycja -

 

1 marca 2011 r. Powiat Bełchatowski rozpoczął realizację projekt pod nazwą „Dobry uczeń - pewniejsza przyszłość. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczącej się młodzieży ponadgimnazjalnej”. Jest to kolejne działanie, na które środki finansowe pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.2- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ogólnokształcącym z terenu naszego Powiatu. Projekt polega na zorganizowaniu 9 408 godzin lekcyjnych dodatkowych zajęć z kultury języka polskiego, historii i WOS, matematyki, biologii, fizyki, chemii, geografii, języków obcych, przedsiębiorczości, technologii informacyjnej, zajęć sportowych oraz z profilaktyki uzależnień, dla 620 uczniów I, II i IV Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. Rekrutacja uczniów rozpoczęła się w 1 marcu 2011 r. i potrwa do końca miesiąca. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się na zajęcia będą mieli uczniowie, którzy w przypadku zajęć przedmiotowych mają średnią ocen poniżej 4,0 z danego przedmiotu, natomiast zajęć z profilaktyki uzależnień uczniowie mający ocenę z zachowania poniżej poprawnej. Brana będzie pod uwagę ocena z semestru poprzedzającego udział w projekcie. Priorytetowo traktowani będą uczniowie z terenów wiejskich. Formularze zgłoszeniowe zostały udostępnione w każdej ze szkół oraz w Biurze projektu, tj. w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu, ul. Czapliniecka 96, pokój 4. Wypełniony formularz będzie można złożyć do końca marca w szkole u koordynatora projektu lub pedagoga szkolnego. Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona w kwietniu. Wtedy również rozpoczną się pierwsze zajęcia, które potrwają aż do stycznia 2013 r.

 

Ogólna kwota projektu to 534 552,00 zł w tym 100 % dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji 01.03.2011 - 28.02.2013 r.

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, ul. Czapliniecka 96, pokój nr 4, tel. /44/ 635-86-65, w godz. od 7.30 do 15.30.
 

 

Adres biura projektu:
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96, pok. 4,
tel. /044/ 635-86-65, fax. /044/733-66-01,
www.powiat-belchatowski.pl (zakładka- Fundusze UE i inne)

← powrót